ΤτΕ: Μείωση κατά 216 εκατ. ευρώ του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών τον Απρίλιο

555

Έλλειμμα 822 εκατ. ευρώ παρουσίασε τον Απρίλιο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ποσό κατά 216 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Απριλίου του 2015.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 276 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του ίδιου μήνα το 2015, αποκλειστικά λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων ήταν αυξημένες, όπως και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων, δεδομένου ότι οι σχετικές εξαγωγές έμειναν σχεδόν στάσιμες, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές παρουσίασαν μικρή αύξηση.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 307 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 316 εκατ. ευρώ, από 669 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2015. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 7% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,5%, με αποτέλεσμα το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να παρουσιάσει μικρή επιδείνωση. Τέλος, το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών εμφάνισε αυξημένο πλεόνασμα έναντι εκείνου του ίδιου μήνα του 2015.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 19,5%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 15,6%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να αυξηθεί τελικά κατά 32 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 65 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 111 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2015, κυρίως λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για μερίσματα κατά 140 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε έλλειμμα 48 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 72 εκατ. ευρώ από εκείνο του ίδιου μήνα του 2015, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 1,2 δισεκ. ευρώ και εμφάνισε έλλειμμα 3,1 δισεκ. ευρώ. Όπως εξηγεί η ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Το τελευταίο κατέγραψε έλλειμμα 4,2 δισεκ. ευρώ, κατά 271 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του πρώτου τετραμήνου του 2015. Συνολικά, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε κάμψη κατά 20,5%, και η αντίστοιχη αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 17,1%.

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια