Την επιτροπή για τις επενδύσεις… επανιδρύει ο Αλ.Τσίπρας

296

Την επιτροπή που είχε συστήσει τον Αύγουστο του 2015 (ΦΕΚ Β’ 1658) με αντικείμενο το συντονισμό της Κυβερνητικής Πολιτικής για τις επενδύσεις στη χώρα μας επανιδρύει ο Αλέξης Τσίπρας με απόφασή του.

Δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται ο σκοπός της Επιτροπής (διαμόρφωση συγκεκριμένων και αποτελεσματικών προτάσεων, συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και παρακολούθηση της εφαρμογής των προτάσεων αυτών), η έκδοση της νέας απόφασης φαίνεται ότι υπήρξε αναγκαία λόγω της αλλαγής ορισμένων υπουργείων, μετά τον ανασχηματισμό.

Έτσι, συμμετέχουν στην Επιτροπή: α) ο Υπουργός Επικρατείας ως Πρόεδρος, β) ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, γ) ο Υπουργός Οικονομικών, δ) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε) ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στ) ο Υπουργός Τουρισμού, ζ) ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, η) ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θ) ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ι) ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και ια) σύμβουλος στο πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης που ορίζεται με απόφαση του Αντιπροέδρου (η προγενέστερη απόφαση προσδιόριζε τον ειδικό σύμβουλο Δ.Κοντοφάκα).

Να σημειωθεί ότι μία αλλαγή με σημειολογικό, περισσότερο, ενδιαφέρον, σχετίζεται με την προσθήκη στον τίτλο της επιτροπής («Επιτροπή Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις») της λέξης ανάπτυξη…

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια