Με την πλάτη στον τοίχο… ο Δημήτρης Κοντομηνάς

Αποζημίωση 9 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε το Εφετείο Αθηνών στον Δ. Κοντομηνά υπέρ του Στ. Τσοτσορού μετά από δικαστική διαμάχη που κράτησε πάνω από 10 χρόνια

683

Μια υπόθεση που κράτησε χρόνια και πέρασε από διάφορα δικαστικά στάδια έλαβε οριστικό τέλος πριν από μερικές ημέρες με μεγάλο χαμένο το αφεντικό του Alpha, Δημήτρη Κοντομηνά. Ο επιχειρηματίας δικάστηκε ύστερα από μήνυση του πρώην προέδρου του τηλεοπτικού σταθμού Alpha Στάθη Τσοτσορού, με την κατηγορία της απιστίας κατ’ εξακολούθηση.

Η κατηγορία σε βάρος του επιχειρηματία αφορούσε στη ζημιά που υπέστη η εταιρεία από παράνομες οικονομικές ενέργειες του κ. Κοντομηνά την περίοδο 2003-2004. Σύμφωνα με τον κ. Τσοτσορό, την επίμαχη περίοδο ο κ. Κοντομηνάς, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για τον Βασικό Μέτοχο, προχώρησε σε δανειοδοτήσεις της εταιρείας ύψους 68 εκατ. ευρώ, ποσό που εμφάνισε ως προερχόμενο από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών να προκληθεί ζημιά στην εταιρεία και στον ίδιο ως μέτοχο, καθώς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέβαλε πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ στον Alpha για παράβαση του νόμου περί Βασικού Μετόχου.

Πανηγυρική δικαίωση

Ενώ ο κ. Κοντομηνάς αθωώθηκε αρχικά τον Φεβρουάριο του 2011, ο Στάθης Τσοτσορός δεν άφησε την υπόθεση να κλείσει και με περαιτέρω νομικές ενέργειες πήγε την υπόθεση στο Εφετείο Αθηνών, όπου με την απόφαση υπ’ αριθμόν 3025/20-6-2017 δικαιώθηκε πανηγυρικά. Τι σημαίνει αυτό; Πρώτο και βασικότερο ότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κ. Κοντομηνάς πρέπει να καταβάλει στον κ. Τσοτσορό συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ συν τους νόμιμους τόκους, οι οποίοι «τρέχουν» από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, το δικαστήριο απαγγέλλει προσωπική κράτηση σε βάρος του Δημήτρη Κοντομηνά διάρκειας 12 μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της καταψηφιστικής διάταξης της απόφασης, ενώ θα επιβαρυνθεί και με 450.000 ευρώ επιπλέον, ποσό που αποτελεί συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων.

 

Τα βασικά σημεία της απόφασης

Παρακάτω σας παραθέτουμε βασικά σημεία της απόφασης που έλαβε το Εφετείο Αθηνών και που πλέον φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση, για ακόμη μια φορά, τον μεγαλομέτοχο του Alpha. Μεταξύ άλλων λοιπόν το δικαστήριο απεφάνθη ότι η μεταβίβαση μετόχων της ΑΔΤ όπως αποτυπώθηκε στην υπ’ αρ. 2632/28-11-2002 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας μετοχών έφερε στοιχεία εικονικότητας, τόσο ως προς το πρόσωπο του αληθινού αγοραστή όσο και ως προς το τίμημα, και δεν ήταν έγκυρη.

Στη συνέχεια η απόφαση αναφέρει ότι ο κ. Ε. Τσοτσορός, αγνοώντας την ευρύτερη ως άνω συμφωνία, που υλοποιήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου και εύλογα θεωρώντας ότι η μεταβίβαση των μετοχών στον Γ. Ψαρρά δυνάμει της με αρ. 2632/28-11-2002 συμβολαιογραφικής πράξης αποτελεί πραγματική και αυτοτελή μεταβιβαστική πράξη, αποκομμένη από άλλες ταυτόχρονες και παράλληλες εξελίξεις την 28-11-2002, υπέγραψε και παρέδωσε επιστολή εγκρίσεως προς τις μεταβιβάζουσες εταιρείες.

Αναλυτικότερα το δικαστήριο έκρινε ότι:

α) Η χρηματοδότηση της ΑΔΤ την περίοδο 2002-2004 πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με δανεισμό από τον Δημήτρη Κοντομηνά, μέθοδος η οποία «…κατά την κρίση του νομοθέτη ενέχει κινδύνους για την οικονομική βιωσιμότητα της εκμεταλλευόμενης τηλεοπτικό σταθμό επιχείρησης….»

β) Η απόφαση αφ’ ενός μεν χαρακτηρίζει τον τρόπο αυτόν χρηματοδότησης «…αδιαφανή και μη εξασφαλίζοντας κατά την κρίση του νομοθέτη την οικονομική βιωσιμότητα…» αφ’ ετέρου δε κρίνει ότι δεν ενισχύεται η φερεγγυότητα της εταιρείας έναντι τρίτων «…αφού η εταιρεία μπορεί να διαθέτει τα ποσά αυτά ελευθέρως, ακόμη και ως κέρδη στους μετόχους της…»

γ) Η χρηματοδότηση κρίθηκε παράνομη (άρθρο 1 παρ. 13 του ν. 2328/1995) με μοναδική προβλεπόμενη κύρωση αυτή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του σταθμού.

δ) Τα στοιχεία των παράνομων χρηματοδοτήσεων προκύπτουν από τους ισολογισμούς της εταιρείας των ετών 2002-2004 καθώς και από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 και την αντίστοιχη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Δημήτρη Κοντομηνά, δηλαδή από τα στοιχεία που υπεβλήθηκαν για έλεγχο στο ΕΣΡ κατά τα έτη 2003 και 2004 και των στοιχείων αυτών τελούσε σε γνώση το ΕΣΡ και είχε την υποχρέωση κατά νόμο και κατ’ έτος να ελέγξει.

ε) Ο Δημήτρης Κοντομηνάς στη μεν φορολογική δήλωση έτους 2003 εμφάνιζε το ποσό των 19.192.000 ευρώ ως δάνειο, ενώ παραπλανώντας και εξαπατώντας την πλευρά του κ. Τσοτσορού, στους λογαριασμούς της ΑΔΤ, εμφάνιζε το ποσό αυτό προοριζόμενο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Την 31-12-2004, ήτοι την επομένη της εξαναγκαστικής μας αποχώρησης και στο πλαίσιο της εκ των υστέρων επιχείρησης νομιμοποίησης της επί διετία παράνομης λειτουργίας, με απόφαση της ελεγχόμενης Γ.Σ. μετόχων από τον Δημήτρη Κοντομηνά, τα ποσά των παράνομων δανεισμών των ετών 2002-2004, συνολικά 68.035.000 ευρώ, αποτέλεσαν μέρος του ποσού των 77.500.000 ευρώ, της αύξησης υπέρ το άρτιο του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΤ που αποφασίσθηκε στην εν λόγω Γ.Σ μετόχων.

ζ) Οι μέτοχοι του Δημήτρη Κοντομηνά στη Γ.Σ της 31-12-2004 αποφασίζουν την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο της ΑΔΤ, μετά εκτίμηση της αγοραίας (εμπορικής) αξίας της τιμής της μετοχής σε 155 ευρώ ανά μετοχή, που αποτέλεσε και την τιμή διάθεσης της μετοχής, δηλαδή πολυπολλαπλάσια του 1,30 ευρώ ανά μετοχή, τιμή στην οποία εξανάγκασαν την πλευρά του κ. Τσοτσορού να πωλήσει τις μετοχές της την 30-12-2004.

Συμπερασματικά, το δικαστήριο έκρινε ότι αποδείχθηκε ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ότι δεν διενεργήθηκε εκ μέρους των εναγομένων αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη (νόμιμη) λειτουργία και η απαιτούμενη φερεγγυότητα της ΑΔΤ και του συνακόλουθου εξαναγκασμού σε πώληση των μετοχών του κ. Τσοτσορού με ζημιά κατ’ ελάχιστο ποσό (κατά την κρίση του Δικαστηρίου) 9.000.000 ευρώ πλέον νομίμων τόκων.

Δείτε εδώ το σκεπτικό των αποφάσεων

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια