ΙΟΒΕ: Η αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα δε θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

608

Τις δυσμενείς επιπτώσεις από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα αποτυπώνει μελέτη του ΙΟΒΕ σύμφωνα με την οποία τα έσοδα του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν χωρίς, πιθανότατα, να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί ενώ οι επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών θα είναι αρνητικές όπως και οι επιπτώσεις στην απασχόληση.

Η εικόνα αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στα οικονομικά των εταιρειών του κλάδου, την απασχόληση η οποία μειώνεται και τα έσοδα των ταμείων από ασφαλιστικές εισφορές.

Αν συνυπολογιστεί η απώλεια φόρων και εισφορών λόγω μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και αύξησης της ανεργίας, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ενδέχεται να υστερεί αρκετά από το προσδοκώμενο

Οι 4 παράγοντες κινδύνου

Οι τέσσερις παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και τις επιτπώσεις στην οικονομία, είναι σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι εξής:

  • Σενάριο 1: Αύξηση λαθρεμπορίου:Αύξηση του επιπέδου παράνομου εμπορίου κατά 4% στο diesel και 1% στις βενζίνες, λόγω αύξησης των συντελεστών ΕΦΚ. Πιθανή αύξηση του λαθρεμπορίου θα προκαλέσει μεγαλύτερη μείωση στην «επίσημη» ζήτηση και σημαντική μείωση των εσόδων
  • Σενάριο 2: Αύξηση διεθνών τιμών πετρελαίου: «Επιστροφή» των τιμών προ φόρων στο μέσο επίπεδο τιμών της περιόδου 2008-2015. Πιθανή αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μειώσει περαιτέρω τη ζήτηση, ενώ και τα έσοδα εκτιμάται ότι θα μειωθούν
  • Σενάριο 3: Χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης: Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 1% για την περίοδο 2017-2019. Οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης επιτείνουν την υποχώρηση της ζήτησης, ενώ τα επιπλέον αναμενόμενα έσοδα σταδιακά μειώνονται
  • Σενάριο 4: Ηπιότερες καιρικές συνθήκες:  μείωση των βαθμοημερών θέρμανσης κατά 5% την περίοδο 2017-2019 συγκριτικά με το 2016. Αφορά τη ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης. Ηπιότερες κλιματικές συνθήκες επιδρούν αρνητικά στη ζήτηση και στα έσοδα του κράτους

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνεται ότι η αύξηση των ΕΦΚ στα καύσιμα, με στόχο την αύξηση των εσόδων του  κράτους, έχει μια σειρά από επιπτώσεις στην οικονομία όπως :

-Αύξηση τιμών καυσίμων
-Μείωση ζήτησης καυσίμων
-Επιπτώσεις για τον κλάδο εμπορίας  πετρελαιοειδών
-Μείωση προϊόντος,
-Μείωση απασχόλησης,
-Μείωση κερδοφορίας,
-Μείωση επενδύσεων
-Αύξηση κόστους καυσίμων για  τις επιχειρήσεις
-Αύξηση τιμών
-Μείωση δαπάνης των νοικοκυριών  για άλλα προϊόντα
-Λοιπές επιπτώσεις για την οικονομία
-Μεταβολή κινήτρων (παράνομο εμπόριο;)

Οι επιπτώσεις διαχέονται στην οικονομία (σε προστιθέμενη αξία, απασχόληση, έσοδα από φόρους και εισφορές) λόγω των διασυνδέσεων μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας η απασχόληση θα μειωθεί κατά ~10.700 θέσεις εργασίας, και τα έσοδα από φόρους και εισφορές θα μειωθούν κατά ~€178 εκατ. Αν συνυπολογιστεί η απώλεια φόρων και εισφορών λόγω μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και αύξησης της ανεργίας, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ενδέχεται να υστερεί αρκετά από το προσδοκώμενο.

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια