Ερωτήματα και μεθοδεύσεις στη διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες

Στην παρουσίαση του συστήματος όπως αυτό παρουσιάστηκε αντέδρασε η πλειοψηφία των υποψηφίων και αποχώρησε από την αίθουσα της ενημέρωσης

438

 

Στην έκδοση σημειώματος χωρίς την υπογραφή της ΕΙΤΗΣΕΕ προχώρησαν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, θέτοντας ερωτήματα «σχετικά με τις μεθοδεύσεις στην επιλογή, ανάθεση σε εταιρεία, δημιουργία και λειτουργία λογισμικού με το οποίο θα διεξαχθεί η διαδικασία της δημοπρασίας για τις τηλεοπτικές άδειες». Η διοχέτευση, όπως έχει δημοσιευτεί στα sites ως «ρεπορτάζ», έχει ως εξής:

Η προκήρυξη ρητά αναφέρει (άρθρο 7.4.1) ότι το σύστημα της αυστηρά ηλεκτρονικής δημοπρασίας πρέπει να είναι σαφώς πιστοποιημένο με βάση τα διεθνή πρότυπα. Προς τούτο η ΓΓΕΕ στις 28/06/16 προκήρυξε διαγωνισμό (με 66 σελίδες αυστηρές προδιαγραφές για το παραδοτέο έργο), ο όποιος κρίθηκε άγονος. Στην πρώτη αντίδραση της ΓΓΕΕ επί του θέματος ρητά αναφερόταν ότι, παρ’ όλ’ αυτά, η δημοπρασία θα διεξαχθεί με την ευθύνη της ΕΕΤΤ, κάτι που στη συνεχεία αναιρέθηκε.

Αντ’ αυτού, στις 4 Αύγουστου ανακοινώθηκε – και χωρίς να έχει προηγηθεί νέα προκήρυξη για διαγωνισμό και χωρίς περιγραφή των ζητουμένων για το έργο – ότι το έργο (αξίας 40.000 ευρώ) ανατέθηκε στην εταιρεία Singular Logic. Στην απόφαση της ανάθεσης στη Singular Logic αναφερόταν ρητά αφενός μεν ότι η εταιρεία αυτή μειοδότησε με 39.900 ευρώ και ότι «οι αναλυτικοί όροι της συνεργασίας θα οριστούν λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί». Στις σχετικές αντιδράσεις που προκληθήκαν για τον τρόπο επιλογής της συγκεκριμένης εταιρείας και για το κατά πόσο επαρκεί ο χρόνος για την ανάπτυξη του λογισμικού (σύμφωνα με ειδικούς απαιτείται χρόνος από έναν έως τρεις μήνες), η απάντηση της ΓΓΕΕ ήταν ότι ο χρόνος επαρκεί και ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αναλαμβάνει ιστορικά το έργο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών. Πράγμα ακριβές αλλά δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η εταιρεία έχει διεθνώς πιστοποιημένο σύστημα για ηλεκτρονική δημοπρασία.

Εν κρυπτώ υπεργολάβος

Σχεδόν άμεσα απεδείχθη του λογού το αληθές, όταν από δημοσιογραφικές πληροφορίες έγινε γνωστό ότι θυγατρική εταιρεία της Eurobank, και συγκεκριμένα η Eurobank Business Exchanges, έχει αναλάβει εν κρύπτω υπεργολάβος του έργου για τη δημιουργία του λογισμικού. Η διοίκηση της τράπεζας παραδέχτηκε την εμπλοκή της θυγατρικής της, υποστηρίζοντας ότι απλά παρέχει μια εφαρμογή ηλεκτρονικών δημοπρασιών στη Singular Logic αλλά δεν συμμετέχει στο έργο και ότι «…πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο προϋπήρχε και δεν δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο λόγο και εφεξής η εταιρεία δεν θα έχει απολύτως καμία ανάμειξη σε τυχόν αναγκαίες προσαρμογές, παραμετροποιήσεις κ.λπ. του προγράμματος. Η Singular Logic υπέγραψε απλά μια σύμβαση για να αποκτήσει το πρόγραμμα και η όποια συνεργασία σταματά εκεί…». Δηλαδή η εφαρμογή δημιουργήθηκε από μια εταιρεία και μια άλλη εταιρεία θα την αναπτύξει!

Κίνδυνος κατάρρευσης

Λόγω δε της βιασύνης και της αδιαφανούς διαδικασίας, με την οποία προσπαθεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει τον διαγωνισμό, υπάρχει κίνδυνος ο σχεδιασμός και το σύστημα τα καταρρεύσει και να οδηγηθούμε στην πράξη σε ένα χειροκίνητο σύστημα διαγωνισμού. Αυτό είναι αντίθετο με την προκήρυξη και πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί. Στη διαδικασία που παρουσιάστηκε στις αρχές Αύγουστου, υπήρχαν σοβαρά θέματα διαφάνειας, ο δε χρόνος υλοποίησης του διαγωνισμού, με πρόχειρους υπολογισμούς, πλησίαζε τα δυο εικοσιτετράωρα.

Αντιδράσεις

Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος να περιμένει ότι μπορεί να γίνει διαγωνισμός στον οποίον οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι περιορισμένοι σε ένα δωμάτιο, άγρυπνοι για 48 ώρες και να λαμβάνουν αποφάσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στην παρουσίαση αυτού του συστήματος αντέδρασε η πλειοψηφία των υποψηφίων και αποχώρησε από την αίθουσα της ενημέρωσης.

Άξιο απορίας να διεξάγεται διαγωνισμός στον οποίον οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι περιορισμένοι σε ένα δωμάτιο, άγρυπνοι για 48 ώρες και να λαμβάνουν αποφάσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Εν τέλει πρέπει να υπογραμμιστεί και μια άλλη παράμετρος. Από καμία προπαρασκευαστική πράξη της ΓΓΕΕ δεν προκύπτει η μέριμνα για να καθησυχαστούν οι συμμετέχοντες έναντι τυχόν παράτυπων συνεννοήσεων μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και κάποιου εκ των συμμετεχόντων. Και καμία προπαρασκευαστική πράξη δεν λαμβάνει χώρα με διεθνή πιστοποίηση για τη διασφάλιση ότι οι υφιστάμενες κτιριακές και επικοινωνιακές υποδομές δεν θα λειτουργήσουν προς αυτήν την παράνομη κατεύθυνση.

Τα ερωτήματα παραμένουν

  1. Ποια είναι η εκτίμηση της χρονικής διάρκειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να αποδεικνύεται ότι αυτή θα περατωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση σε χρονική διάρκεια μέσα στην οποία με επιστημονικά κριτήρια μπορούν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία να ανταποκριθούν σε αυτή;
  2. Με ποια διαδικασία και βάσει ποιας προσφοράς επελέγη ως ανάδοχος η Singular Logic; Δεν πρέπει η ΓΓΕΕ να ενημερώσει τους πολίτες αν τηρηθήκαν οι κανόνες διαφάνειας;
  3. H Singular Logic αναλαμβάνοντας το έργο είχε δηλώσει ότι θα έχει υπεργολάβο ή ότι θα προμηθευτεί το λογισμικό από άλλη εταιρεία όπως οφείλει κατά το νόμο;
  1. Με βάση ποια σύμβαση, με ποια ημερομηνία υπογραφής και με ποιο αντίτιμο η Eurobank Βusiness Εxchanges παραδίδει το συγκεκριμένο λογισμικό στη Singular logic;
  2. Ποιες είναι οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες ανετέθη το έργο στη Singular Logic; Αυτές πρέπει να είναι γνωστές και δημόσιες σύμφωνα με το πνεύμα της οδηγίας ΕΕ/2014/24 (άρθρο 22/6 α) αλλά και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (Ν.4281/2014 άρθρο 36/5 α). Έχουν υπάρξει αλλαγές σε σχέση με τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη στις 28 Ιουνίου; Και αν ναι, ποιες είναι αυτές;
  3. Η Singular Logic δεν διαθέτει στον επίσημο κατάλογο των προϊόντων της (βάσει του επίσημου website της εταιρείας) προϊόν ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Προφανώς έτσι πρόεκυψε η «συνεργασία» με τη θυγατρική της Eurobank. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας της εφαρμογής της δημοπρασίας και με γνώμονα να συνάδει με το πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας, η επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού και κατ’ επέκταση η ΓΓΕΕ οφείλει να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερομένους και φυσικά στους πολίτες γραπτή απάντηση της Singular Logic, η οποία θα διευκρινίζει τη σχέση της με τη Eurobank Βusiness Εxchanges, θα αναφέρει σαφώς τι παρεδόθη σε αυτήν, θα δηλώνει ρητά ποια είναι η πιστοποίηση του λογισμικού και ποιος φέρει την τελική ευθύνη για την επάρκεια της εφαρμογής αυτής. Είναι προφανές ότι εάν η ΓΓΕΕ και η επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού δεν το πράξουν, οι δυο συγκεκριμένες εταιρείες έχουν αυτήν την υποχρέωση. Σε διαφορετική περίπτωση, οι πάσης φύσεως ευθύνες που θα προκύπτουν είναι προφανείς και ασφαλώς θα αναζητηθούν σε όλα τα επίπεδα.
  4. Πριν την οριστική πρόσκληση των υποψηφίων για συμμέτοχη στη δημοπρασία και συνεπώς πριν ακόμη και την πρόσκληση για παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής της δημοπρασίας, στοιχειώδεις κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία του συστήματος επιβάλλουν στην ΓΓΕΕ και την επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού να απαντήσουν στα ακόλουθα θέματα:

Ζητούνται απαντήσεις

Α. Γνωστοποίηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων «πιστοποίησης βάσει διεθνών προτύπων» που ισχύουν ως προς την εφαρμογή από πλευράς ΓΓΕΕ. Ενδεικτικά, πρέπει να γίνει αναφορά σε κρίσιμες διαδικασίες για τη δημοπρασία, όπως έλεγχος αυθεντικότητας χρήστη, χρονοσήμανση, ασφάλεια στη διακίνηση και αποθήκευση της πληροφορίας, λειτουργία και υποστήριξη της εφαρμογής στη διάρκεια της δημοπρασίας κ.λπ.

Β. Γνωστοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης που θα ακολουθήσει η εταιρεία που ανέλαβε το έργο και κριτήρια αποδοχής της εφαρμογής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Κατόπιν όλων αυτών και πριν ακόμη μπούμε στην τελική φάση του διαγωνισμού, πρέπει όλα τα ερωτήματα να απαντηθούν, να γίνει αποδεκτό τυχόν αίτημα για επιλογή εταιρείας διεθνούς κύρους με σχετική εμπειρία στην πιστοποίηση εφαρμογών, για την πιστοποίηση της εφαρμογής της δημοπρασίας. Παράμετρος πολύ κρίσιμη, η οποία διασφαλίζει απόλυτα το κύρος και τη διαφάνεια του διαγωνισμού.

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Αντίστοιχη ευχέρεια θα πρέπει να δοθεί για την πιστοποίηση της μη δυνατότητας για επιλεκτικές διαρροές υπέρ κάποιου εκ των συμμετεχόντων, με χρήση των τηλεπικοινωνιακών και λοιπών υποδομών του κτιρίου της ΓΓΕΕ – καθώς και του ανθρώπινου παράγοντα. Η επιτροπή και η ΓΓΕΕ δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο να αρνηθούν τυχόν τέτοιο αίτημα, καθώς σε λίγες μόνο ημέρες όλοι θα έχουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Αυτονόητο είναι ότι η Singular Logic αλλά και η Eurobank Business Exchanges φέρουν ακέραια την ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ειδικά εάν λάβουμε υπ’όψιν και τις σχετικές πληροφορίες ότι έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για παράδοση του έργου χωρίς καν να έχουν διασφαλίσει απόλυτα τα εχέγγυα για την ασφάλεια του συστήματος.

Πραγματικά, η ΓΓΕΕ δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να μη δώσει κρυστάλλινες και διαυγείς απαντήσεις, ώστε να διασφαλίζεται απολύτως η διαφάνεια. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποδειχθεί ότι στοχεύει σε σημαδεμένη τράπουλα και για την επιλογή των χαρτιών προσέφυγε σε ένα πολύγωνο, οι κορυφές του οποίου είναι η κυβέρνηση, μια ιδιωτική εταιρεία που επελέγη με αδιαφανή κριτήρια, μια τράπεζα η θυγατρική της οποίας εργάζεται αόκνως για την υλοποίηση του σχεδιασμού και φυσικά και με μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία φουριόζικα επιθυμεί να διεξαχθεί ο διαγωνισμός για ευνόητους λογούς.

Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, καλό θα ήταν να μετέχουν στην όλη διαδικασία τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ως επικεφαλής της επίβλεψης όλων των διαδικασιών.

 

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια