ΕΛΣΤΑΤ: Στο 23,4% η ανεργία τον Ιούνιο

616

Στο 23,4% ανήλθε το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2016, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2015 το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 24,9%, ενώ το Μάιο του 2016 είχε αναθεωρηθεί ανοδικά στο 23,6%.

Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Ιούνιο του 2016, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.674.957 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.124.541 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.249.057 άτοµα.

 

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 61.612 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2015 (αύξηση 1,7%) και κατά 14.961 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2016 (αύξηση 0,4%).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 73.477 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2015 (µείωση 6,1%) και κατά 6.722 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2016 (µείωση 0,6%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 27.342 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2015 (µείωση 0,8%) και κατά 11.361 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2016 (µείωση 0,3%).

 

Στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ σημειώνεται ότι η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά καθιστώντας, µε αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείµενη τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιµήσεις της στα δεδοµένα πολλών µηνών για να µπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιµώµενα µεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά µια σηµαντική µεταβολή των µεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι µηνιαίες εκτιµήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόµενους µήνες που οφείλονται στην ενηµέρωση των εποχικά διορθωµένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα µηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενηµέρωσης του µοντέλου εποχικότητας µε πλήρη ετήσια δεδοµένα.

Σημειώνεται τέλος ότι οι αρχικές εκτιµήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο µήνα µπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται µε τα συλλεχθέντα και επεξεργασµένα κατά τη δηµοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συµπίπτουν µε τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασµένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι µηνιαίες εκτιµήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριµηνιαίες εκτιµήσεις.

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια