ΕΚΤ: Μειώνει το όριο χρήσης μη καλυμμένων τραπεζικών ομολόγων

450

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να τροποποιήσει τις κριτήρια επιλεξιμότητας για εγγυήσεις (collateral) και τα μέτρα ελέγχου του κινδύνου που αφορούν μη διασφαλισμένα ομόλογα πιστωτικών ιδρυμάτων ή επενδυτικών εταιρειών. Αυτά τα ομόλογα είναι γνωστά ως μη διασφαλισμένα τραπεζικά ομόλογα (unsecured bank bonds – UBBs).

Ειδικότερα, η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει προς το παρόν την επιλεξιμότητα των UBBs, εφαρμόζοντας πρόσθετα μέτρα ελέγχου του κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική τράπεζα θα μειώσει από την 1η Ιανουαρίου 2017, το όριο χρήσης για τα μη διασφαλισμένα τραπεζικά ομόλογα από το 5% στο 2,5%, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι η ανάγκη να προσαρμοστούν τα κριτήρια επιλεξιμότητα για τα UBBs προκλήθηκε από την εφαρμογή της Οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) και τις επερχόμενες ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις καθώς και από την ανάγκη οι συστημικές τράπεζες να συμμορφώνονται με το νέο πλαίσιο για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια