Απαισιόδοξη η Bank of America

463

Τα ρίσκα υπερκαλύπτουν τους όποιους θετικούς καταλύτες για τις ελληνικές τράπεζες, υπογραμμίζει η Bank of America σε έκθεσή της, στην οποία ξεκινά εκ νέου κάλυψη με σύσταση «underperform» και για τις τέσσερεις μετοχές του κλάδου. Όπως αναφέρει, τα ρίσκα είναι δομικά και, παρότι είναι ασαφές το αν θα υλοποιηθούν, θα έπρεπε να αντανακλώνται στις αποτιμήσεις των τραπεζικών μετοχών.

Ο οίκος βλέπει ένα μικρό περιθώριο ανόδου 3% για τη Eurobank, δίνοντας τιμή-στόχο στα 0,47 ευρώ. Παράλληλα, βλέπει πτώση 9% για την Alpha (στα 1,29 ευρώ η τιμή-στόχος) και 22% για την Εθνική (στα 0,13 ευρώ ο στόχος). Τέλος, δίνει τιμή-στόχο στα 0,14 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.
Η Bank of America επισημαίνει ότι προτιμά τη μετοχή της Alpha, καθώς εμφανίζεται ισχυρότερη από πλευράς κεφαλαίων και παραγωγής κερδών από βασικές δραστηριότητες.

Από την άλλη, η Eurobank έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στοιχείων αναβαλλόμενου φόρου στα κεφάλαιά της και το χαμηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Η Πειραιώς έχει την καλύτερη μόχλευση σε ενδεχόμενη έναρξη αποπληρωμών των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εάν και όταν ξεκινήσουν, ενώ η Εθνική έχει τα μικρότερα ρίσκα χρηματοδότησης, αλλά ισχνή ποιότητα κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch, υπάρχουν τρία βασικά ρίσκα για τις ελληνικές τράπεζες, τα οποία είναι και δομικά και μακροπρόθεσμα. Το ένα είναι πως το ζήτημα της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού θα είναι δύσκολο να επιλυθεί με τρόπο που να είναι φιλικός προς τις τράπεζες. Το δεύτερο είναι πως η δομή της χρηματοδότησης δεν φαίνεται να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Και το τρίτο πως η ποιότητα του κεφαλαίου φαίνεται «φτωχή» και θα πρέπει να βελτιωθεί.
Όπως επισημαίνει, το επίπεδο της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης, στο 50%, είναι υπερβολικά υψηλό για να αφομοιωθεί μέσω της φυσικής ανάκαμψης του κύκλου δανεισμού. Όπως εκτιμά, πιθανότατα θα εφαρμοστεί ένας συνδυασμός λύσεων, ακόμα και ορισμένες λύσεις που ίσως δεν θα είναι οικονομικά δικαιολογημένες. Υπολογίζει πως το χάσμα μεταξύ των προβληματικών δανείων και της κάλυψης μέσω προβλέψεων και προσαρμοσμένων εγγυήσεων ανέρχεται στα 13 δισ. ευρώ.

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια